Регистрација

Обавјештавамо све обвезнике израде и предаје финансијских извјештаја да је и за 2020. годину омогућено коришћење бесплатног софтверског пакета ФИА. Корисници који већ имају инсталиран софтверски пакет ФИА потребно је да обришу (деинсталирају) стару верзију са својих рачунара и преузму нову верзију софтверског пакета ФИА. Нову верзију софтверског пакета ФИА можете прузети овдје.

У складу са Уредбом о носиоцу послова електронске цертификације у органима управе и за органе управе ("Сл.гласник РС", број 107/20) и Одлуке о давању сагласности на цјеновник о висини накнада за услуге електронске цертификације цертификационог тијела Министарства за научнотехнолошки  развој, високо образовање и информационо друштвао ("Сл.гласник РС", број 115/20), објављујемо Цјеновник којим се прописује висина накнада за услуге електронске цертификације.
  • Цјеновник
  • Осталe детаљe везенe за електронску цертификацију можете погледати овдје.
 

Влада РС је дана 29.10.2020. донијела најновију Уредбу о поступку верификовања потраживања и готовинских исплата по основу рачуна старе девизне штедње у Републици Српској. На основу ње министар фимамсија РС је донио Рјешење о продужетку рока за верификацију и она траје од 03.11.2020.г. до 05.03.2021. године. У складу са наведеним објављен је Позив за  подношење захтјева за верификацију.

Повезивање даје снагу пословној заједници 

Комплетан интервју можете погледати овдје...

У складу са новим важећим законским прописима везаним за измјене и допуне Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске (Службени гласник Републике Српске бр. 78/20), обавјештавамо пословне субјекте који састављају и предају своје финансијске извјештаје у складу са горе наведним Законом да је истовремено  дошло и  до измјена  код  Закона о јединственом регистру финансијских извјештаја Репбулике Српске ( Сл. Гл бр. 74/10) у којем се члан 12. Закона  Б Р И Ш Е, а који  је гласио: „ да обвезници чији су финансијски извјештаји кориговани у складу са рачунводственим прописима који се примјењују у Републици у регистар предају и тако кориговане извјешаје и то у року од десет дана од дана када их је усвојио надлежни орган обвезника“.

Обавјештавамо сва правна лица да на основу Закона о рачуноводству и ревизији (СЛ. Гласник РС бр. 94/15 члан 25. став 5. и члана 28. те члан 24. став 6.)  а који подлијежу обавезној ревизији  те сва правна лица која су дужна да припремају годишње извјештаје о пословању испуне своју законску обавезу.

Актуелно

ОнлинеПодршка