Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge

Vuka Karadžića 6, 7800 Banja Luka

Izvod iz Registra finansijskih izvještaja Print

Podaci o obvezniku

JIB: 4200023870065

Naziv: DUKAT MLJEKARA d.o.o. Gradacac, Podruznica Laktasi

ADRESA:

ŠIFRA OPŠTINE: 056

ŠIFRA DJELATNOSTI: 51330

UKUPAN PRIHOD (AOP 300): 8775069

UKUPAN RASHOD (AOP 301): 8691799

BROJ ZAPOSLENIH (AOP 307): 13

Podaci o licu zaduženom za sastavljanje finansijskog izvještaja

IME I PREZIME: Lojo Munir

» Back

Aktuelno

OnlinePodrška