Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge

Vuka Karadžića 6, 7800 Banja Luka

Izvod iz Registra finansijskih izvještaja Print

Podaci o obvezniku

JIB: 4401196390005

Naziv: " FABRIKA VIJAKA " d.o.o. Mrkonjic Grad

ADRESA: Radnicka 9

ŠIFRA OPŠTINE: 067

ŠIFRA DJELATNOSTI: 2594

UKUPAN PRIHOD (AOP 300): 31808

UKUPAN RASHOD (AOP 301): 122789

BROJ ZAPOSLENIH (AOP 307):

Podaci o licu zaduženom za sastavljanje finansijskog izvještaja

IME I PREZIME: PALALIC MILKICA

» Back

Aktuelno

OnlinePodrška