Memorandum

Izvod iz Registra finansijskih izvještaja

Podaci o obvezniku

JIB: 4209253450992

NAZIV: "BINGO" d.o.o. TUZLA,POSLOVNA JEDINICA PIZZERIA PRIJEDOR

ADRESA: Svale bb

ŠIFRA OPŠTINE: 074

ŠIFRA DJELATNOSTI: 4711

DATUM:

UKUPAN PRIHOD (AOP 300):

UKUPAN RASHOD (AOP 301): 50282934

BROJ ZAPOSLENIH (AOP 307):

Podaci o licu zaduženom za sastavljanje finansijskog izvještaja

IME I PREZIME: Edina Hukic