Регистрација

Višegodišnja uspješna saradnja između Republičkog Zavoda za statistiku i Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF), po različitim osnovama, karatkerisala je poslovne odnose ove dvije institucije, a tako će biti i ubuduće.
 
Ovo je poručeno na jučerašnjem sastanku V.D. direktora APIF-a Gorana Bobara sa direktorom Republičkog zavoda za statistiku, Darko Milunovićem, koji je održan u prostorijama Zavoda u Banjoj Luci.
 
Zavod od APIF-a na godišnjem nivou, između ostalog, preuzima baze sa finansijskim izvještajima za preduzeća i zadruge, baze za druga pravna lica, za finansijske institucije (banke, osiguravajuća društva), za samostalne preduzetnike koji knjigovodstvo vode po kontnom okviru za preduzeća i zadruge.
 
S druge strane, APIF je od Zavoda 2013. godine, u okviru projekta reforme javne uprave, preuzeo registraciju poslovnih subjekata.
 

Obavještavamo sve obveznike izrade i predaje finansijskih izvještaja za 2022. godinu,  da  se pridržavaju odredaba iz Zakona o računovodstu i reviziji (Službeni glasnik Republike Srpske broj 94/15) i izmjena i dopuna o Zakonu o računovodstvu i reviziji (Službeni glasnik Republike Srpske broj 78/20).

Svi korisnici koji su obrazce do sada popunjavali  kroz  softverski paket Agencije potrebno je da staru aplikaciju deinstaliraju i preuzmu novu aplikaciju  zbog izmjene obrazca. (Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvještaja (SL.GL.RS. broj 059/22) možete preuzeti ovdje).
 
Za korisnike koji nisu imali do sada instaliranu aplikaciju za unos i obradu izvještaja istu mogu da preuzmu na sledećem linku (FIA).
 
Takođe obavještavamo sve korisnike usluga Agencije kao i  obveznike izrade i predaje finansijskih izvještaja da je Vlada Republike Srpske odlukom broj 04/I-012-2-5070/22 od 15.12.2022. godine usvojila novu Odluku o visini naknada iz djelokruga rada Agencije koja će se primjenjivati za sve usluge kao i kod predaje finansisjkih izvještaja za 2022.godinu.
 
Cjenovnik usluga iz Registra finansijskih izvještaja (preuzmi
 
Накнаду за предају финансијских извјештаја можете уплатити на један од следећих жиро рачуна:
 
Addiko Bank a.d. Banja Luka 552-002-00028080-18
NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA 555-007-00015785-44
NLB RAZVOJNA BANKA A.D. BANJA LUKA 562-099-00011503-32
Sberbank a.d. Banja Luka 567-162-19002080-29
Unicredit Bank a.d. Banja Luka 551-001-00014010-97
UniCredit Bank d.d. Mostar 338-350-22003588-58
 
Ministarstvo finansija Republike Srpske obavještava lica koja do sada nisu izvršila verifikaciju stare devizne štednje, a čija sredstva su bila deponovana u bankama sa sjedištem na teritoriji BiH i za koje je obaveza vraćanja prenesena na Republiku Srpsku, da to mogu da urade od 1. februara 2023. godine do kraja februara 2024. godine u Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF).
Zakonom definisani iznos stare devizne štednje koji treba isplatiti Republika Srpska je 774,9 miliona KM, od čega je verifikovano 673,7 miliona KM (što predstavlja 87%) i preostaje za verifikaciju 101,2 miliona KM (što predstavlja 13%).

Agencija i Savez opština i gradova potpisali memorandum o saradnji V.D. direktora Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge, Goran Bobar i sekretar Saveza opština i gradova Republike Srpske, Aco Pantić, potpisali su danas, u prostorijama Apifa u Banjoj Luci, memorandum o saradnji.

Potpisnice Memoranduma obavezale su se da će konstantno razmjenjivati podatke i informacije neophodne za unapređenje rada i jedne i druge strane.
 

U Republici Srpskoj, prema podacima APIF-a, u 2022. godini, novoosnovano je 1046 poslovnih subjekata, što je za 190 poslovnih subjekata više u odnosu na isti period prošle godine.
U istom periodu ove godine, ugašeno je 246 poslovnih subjekata, što je za 55 manje u odnosu na 2021. godinu.
Istovremeno, prošle godine pokrenuto je 75 stečajnih postupaka, dok je u 2021. godini pokrenuto 124 stečajeva. Pad je zabilježen i u broju pokrenutih likvidacija, s obzirom da je likvidacioni postupak prošle godine pokrenut u 23 poslovna subjekta, što je za 15 postupaka manje u odnosu na 2021. godinu.

Na osnovu Izmjena i dopuna Zakona o unutrašnjem platnom prometu  Republike Srpske  (Službeni glasnik Republike Srpske broj 38/22),  kojim se uspostavlja Registar sefova fizičkih lica i registar sefova poslovnih subjekata, obavještavamo obveznike primjene odredaba ovog zakona da je  (Službenom glasniku Republike Srpske broj 125/22) objavljeno Uputstvo o načinu vođenja, dostavljanja podataka, davanja i korišćenja podataka iz Registra sefova fizičkih lica i poslovnih subjekata. (link).

Актуелно

ОнлинеПодршка