Регистрација

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske podsjeća poljoprivrednike na obavezu ažuriranja podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava i Registru korisnika podsticajnih sredstava za razvoj poljoprivrede i sela u Republici Srpskoj kao preduslova za ostvarivanje prava na korištenje novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela.
Takođe, nosioci porodičnih poljoprivrednih gazdinstava obavezni su Poreskoj upravi Republike Srpske prijaviti obavezu doprinosa za 2022. godinu u skladu sa propisima o doprinosima, te izmiriti obaveze po osnovu naknade za protivgradnu zaštitu za 2022. godinu u skladu sa propisima o protivgradnoj zaštiti.

S obzirom na to da će pravilnik Pravilnik o uslovima i ostvarivanju novčanih podsticaja za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji  za 2023. godinu uskoro biti objavljen važno je napomenuti da poljoprivredna gazdinstva koja do isteka javnog poziva za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji za 2023. godinu ne izvrše godišnje ažuriranje podataka u APIF-u, ne izvrše prijavu doprinosa za 2022. godinu i ne izmire obaveze po osnovu naknade za protivgradnu zaštitu za 2022. neće moći ostvariti pravo na kapitalne investicije.

V.D. direktor Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge Republike Srpske (APIF), Goran Bobar i direktor Centralnog registra Republike Sjeverne Makedonije, Marija Boškovska Jankovski potpisali su danas u Banjoj Luci Memorandum o saradnji.
 
Memorandum između ovih institucija, koje su jedine nadležne za vođenje privrednih registara i drugih javnopravnih evidencija na svojim teritorijama, potpisan je sa namjerom da olakša prekograničnu privrednu aktivnost, povećanjem transparentnosti i unapređenjem pristupa ažurnim i pouzdanim podacima o privrednim subjektima, kao i daljnjim unapređenjem saradnje.

Višegodišnja uspješna saradnja između Republičkog Zavoda za statistiku i Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF), po različitim osnovama, karatkerisala je poslovne odnose ove dvije institucije, a tako će biti i ubuduće.
 
Ovo je poručeno na jučerašnjem sastanku V.D. direktora APIF-a Gorana Bobara sa direktorom Republičkog zavoda za statistiku, Darko Milunovićem, koji je održan u prostorijama Zavoda u Banjoj Luci.
 
Zavod od APIF-a na godišnjem nivou, između ostalog, preuzima baze sa finansijskim izvještajima za preduzeća i zadruge, baze za druga pravna lica, za finansijske institucije (banke, osiguravajuća društva), za samostalne preduzetnike koji knjigovodstvo vode po kontnom okviru za preduzeća i zadruge.
 
S druge strane, APIF je od Zavoda 2013. godine, u okviru projekta reforme javne uprave, preuzeo registraciju poslovnih subjekata.
 

Obavještavamo sve obveznike izrade i predaje finansijskih izvještaja za 2022. godinu,  da  se pridržavaju odredaba iz Zakona o računovodstu i reviziji (Službeni glasnik Republike Srpske broj 94/15) i izmjena i dopuna o Zakonu o računovodstvu i reviziji (Službeni glasnik Republike Srpske broj 78/20).

Svi korisnici koji su obrazce do sada popunjavali  kroz  softverski paket Agencije potrebno je da staru aplikaciju deinstaliraju i preuzmu novu aplikaciju  zbog izmjene obrazca. (Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvještaja (SL.GL.RS. broj 059/22) možete preuzeti ovdje).
 
Za korisnike koji nisu imali do sada instaliranu aplikaciju za unos i obradu izvještaja istu mogu da preuzmu na sledećem linku (FIA).
 
Takođe obavještavamo sve korisnike usluga Agencije kao i  obveznike izrade i predaje finansijskih izvještaja da je Vlada Republike Srpske odlukom broj 04/I-012-2-5070/22 od 15.12.2022. godine usvojila novu Odluku o visini naknada iz djelokruga rada Agencije koja će se primjenjivati za sve usluge kao i kod predaje finansisjkih izvještaja za 2022.godinu.
 
Cjenovnik usluga iz Registra finansijskih izvještaja (preuzmi
 
Накнаду за предају финансијских извјештаја можете уплатити на један од следећих жиро рачуна:
 
Addiko Bank a.d. Banja Luka 552-002-00028080-18
NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA 555-007-00015785-44
NLB RAZVOJNA BANKA A.D. BANJA LUKA 562-099-00011503-32
Sberbank a.d. Banja Luka 567-162-19002080-29
Unicredit Bank a.d. Banja Luka 551-001-00014010-97
UniCredit Bank d.d. Mostar 338-350-22003588-58
 
Ministarstvo finansija Republike Srpske obavještava lica koja do sada nisu izvršila verifikaciju stare devizne štednje, a čija sredstva su bila deponovana u bankama sa sjedištem na teritoriji BiH i za koje je obaveza vraćanja prenesena na Republiku Srpsku, da to mogu da urade od 1. februara 2023. godine do kraja februara 2024. godine u Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF).
Zakonom definisani iznos stare devizne štednje koji treba isplatiti Republika Srpska je 774,9 miliona KM, od čega je verifikovano 673,7 miliona KM (što predstavlja 87%) i preostaje za verifikaciju 101,2 miliona KM (što predstavlja 13%).

Agencija i Savez opština i gradova potpisali memorandum o saradnji V.D. direktora Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge, Goran Bobar i sekretar Saveza opština i gradova Republike Srpske, Aco Pantić, potpisali su danas, u prostorijama Apifa u Banjoj Luci, memorandum o saradnji.

Potpisnice Memoranduma obavezale su se da će konstantno razmjenjivati podatke i informacije neophodne za unapređenje rada i jedne i druge strane.
 

Актуелно

ОнлинеПодршка