utorak, 17 septembar 201
11:09

APIF je po prvi put organizovao panel diskusiju na temu „Novi trendovi u korišćenju poslovnih informacija“. Direktor Agencije  Jelena Ćetković je tokom uvodnog izlaganja učesnike upoznala sa postojećim i novim uslugama koje Agencija nudi kroz svoje poslovanje.

Vlada Republike Srpske na svojoj 17. sjednici donijela je Odluku o emisiji obveznica Republike Srpske za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje. Datum emisije je 30. juli 2013. godine.

Narodna skupština Republike Srpske je Zaključkom broj: 01-1527/13 od 27. juna 2013. godine odlučila da Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima uputi na javnu raspravu, jer se navedenim Nacrtom zakonom uređuju pitanja koja su od posebnog značaja za građane i o kojima je neophodno da se najšire konsultuju zainteresovani organi i organizacije, naučne i stručne institucije.

petak, 05 jul 2013 09:41

Dana 01.07.2013. APIF je počeo prijem finansijskih izvještaja opšte namjene u Jedinstveni registar finansijskih izvještaja, sačinjenih za obračunski period 1.januar - 30. juni 2013. godine.

Pozivaju se poslovni subjekti koji nisu predali godišnji finansijski izvještaj za 2012. godinu  da u što kraćem roku izvrše svoje obaveze i predaju izvještaj u Jedinstveni Registar  finansijskih izvještaja koji vodi APIF.

Obavještavamo obveznike predaje godišnjih finansijskih izvještaja (GFI), da GFI za 2012. godinu mogu dostaviti i elektronski, na jedan od dva slijedeća načina:

Aktuelno

OnlinePodrška