Narodna skupština Republike Srpske je Zaključkom broj: 01-1527/13 od 27. juna 2013. godine odlučila da Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima uputi na javnu raspravu, jer se navedenim Nacrtom zakonom uređuju pitanja koja su od posebnog značaja za građane i o kojima je neophodno da se najšire konsultuju zainteresovani organi i organizacije, naučne i stručne institucije.

petak, 05 jul 2013 09:41

Dana 01.07.2013. APIF je počeo prijem finansijskih izvještaja opšte namjene u Jedinstveni registar finansijskih izvještaja, sačinjenih za obračunski period 1.januar - 30. juni 2013. godine.

Pozivaju se poslovni subjekti koji nisu predali godišnji finansijski izvještaj za 2012. godinu  da u što kraćem roku izvrše svoje obaveze i predaju izvještaj u Jedinstveni Registar  finansijskih izvještaja koji vodi APIF.

Obavještavamo obveznike predaje godišnjih finansijskih izvještaja (GFI), da GFI za 2012. godinu mogu dostaviti i elektronski, na jedan od dva slijedeća načina:

Na stranici http://www.apif.net/index.php/sr-rs/godisnji-2011/catalog se mogu dobiti javni podaci iz Registra finansijkih izvještaja (skrećeni izvještaj).

Vlada Republike Srpske usvojila je Uredbu o izmjeni i dopunama Uredbe o postupku verifikovanja potraživanja i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Republici Srpskoj, kojom se otvara novi rok za verifikaciju, u trajanju od devet mjeseci i to od 10. decembra 2012. do 30. septembra 2013. godine.

Aktuelno

OnlinePodrška