Pozivaju se poslovni subjekti koji nisu predali godišnji finansijski izvještaj za 2012. godinu  da u što kraćem roku izvrše svoje obaveze i predaju izvještaj u Jedinstveni Registar  finansijskih izvještaja koji vodi APIF.

Obavještavamo obveznike predaje godišnjih finansijskih izvještaja (GFI), da GFI za 2012. godinu mogu dostaviti i elektronski, na jedan od dva slijedeća načina:

Na stranici http://www.apif.net/index.php/sr-rs/godisnji-2011/catalog se mogu dobiti javni podaci iz Registra finansijkih izvještaja (skrećeni izvještaj).

Vlada Republike Srpske usvojila je Uredbu o izmjeni i dopunama Uredbe o postupku verifikovanja potraživanja i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Republici Srpskoj, kojom se otvara novi rok za verifikaciju, u trajanju od devet mjeseci i to od 10. decembra 2012. do 30. septembra 2013. godine.

Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge je, u skladu sa odredbama člana 6. i 7. Zakona o unutrašnjem platnom prometu, donijela novo Uputstvo o sadržaju i načinu dostavljanja podataka za vođenje Jedinstvenog registra računa poslovnih subjekata i načinu njihovog korišćenja, za koje je dobijena saglasnost Ministarstva finansija. Uputstvo je lektorisano i poslato na objavu u Službeni glasnik RS.

utorak, 22 maj 2012 00:00
 
Ovim zakonom se uređuje predmet i sadržaj jedinstvenog registra računa poslovnih subjekata, način njegovog vođenja, te određuju korisnici podataka.

Aktuelno

OnlinePodrška