Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge RS i Komisija za hartije od vrijednosti  RS potpisale su u Banjaluci  Memorandum o saradnji  sa cilјem stvaranja kvalitetnijih uslova privređivanja u RS.

Na stručnom skupu „Reforma procesa registracije poslovanja u funkciji većeg broja malih i srednjih preduzeća i zapošlјavanja“ održanom u Tuzli APIF je predstavio Jednošalterski sistem kao uspješan primjer olakšavanja početka poslovanja.

Obavještavamo državlјane bivših republika SFRJ vlasnike neisplaćene stare devizne štednje kod banaka sa sjedištem na teritoriji Republike Srbije kao i njihovim filijalama na teritoriji bivših republika SFRJ ( Invest bankaPBS Privredna banka Beograd...) sa prebivalištem u Republici Srpskoj od 1992.g., kao i državlјane Republike Srbije sa štednjom u filijalama srbijanskih banaka na teritoriji Bosne i Hercegovine, da će APIF na osnovu zahtjeva štediša izdavati POTVRDE koje su im neophodne radi prijave svojih potraživanja Upravi za javni dug Ministarstva finansija Republike Srbije po pozivu iste broj 401-255/2017-001 od 13.02.2017. godine.

Vlada Republike Srpske je na sjednici održanoj 16.02.2017. godine donijela Odluku o sprovođenju multilateralne kompenzacije i cesije u toku 2017. godine (MLK).

Registri finansijskih izvještaja  u svim poslovnicama i poslovnim jedinicama APIF-a radiće i u subotu 25.02.2017. kako bismo omogućili svim poslovnim subjektima da predaju  izvještaje na vrijeme. 

Da li znate sa kim poslujete i da li ćete moći naplatiti svoja potraživanja u ugovorenom roku?

Aktuelno

OnlinePodrška