Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge objavljuje javni oglas o prodaji atraktivne nekretnine u centru Prijedora putem javnog nadmetanja - licitacije.

Zainteresovani se osim putem javnog oglasa objavljenog u Glasu Srpske od 06.12.2017. sa detaljima mogu upoznati i ovdje.

U Rimu na marginama skupštine Evropske konferencije privrednih registara čiji je APIF član, održan sastanak predstavnika registra Zapadnog Balkana koji zajedničkim snagama rade na projektu stvaranja platforme registara Zapadnog Balkana.

Tema je ujedinjenje dvije organizacije koje okupljaju privredne registre EBR-a i ECRF-a, kako bi u buduće djelovale kao jedna.

 

Napominjemo da sva pravna lica čiji finansijski izvještaji podliježu obaveznoj reviziji (velika, javna i matična pravna lica koja imaju obavezu da sačine i prezentuju konsolidovan finansijski izvještaj), a čiji je kranji rok za dostavljanje ovih izvještaja bio kraj juna tekuće godine, da na osnovu Zakona o računvodstvu i reviziji (SL. Glasnik RS br. 94/15 član 25. stav 5.  i člana 28.) ispune svoju zakonsku obavezu.

Propustili ste inforamcije o promjenama kod Vaših poslovnih saradnika ili Vam iste nisu dostupne u trenutku promjene.  

eINFORMATOR Vam pruža mogućnost dobijanja obavještenja o promjenama kod poslovnih saradnika.

Obavještavamo naše korisnike da su po novom Zakonu o ugostiteljstvu (Sl. Glasnik RS br. 45/17) fizička lica, ugostitelji, koji pružaju usluge smještaja, ishrane i pića u apartmanu, kući za odmor i sobi za iznajmljivanje (čl. 17) ili ugostiteljske usluge na selu, odnosno usluge smještaja i pripremanja i usluživanja hrane i pića koja su proizvedena na poljoprivrednom gazdinstvu iz programa sopstvene proizvodnje (čl. 19), a koja se nisu registrovala kako samostalni preduzetnici kod jedinica lokalne samouprave, dužni da zaključe ugovor o pružanju usluga sa turističkom organizacijom, turističkom agencijom, ili drugim pravnim licem koje obavlja ugostiteljsku ili turističku djelatnost kao pretežnu. Ovaj ugovor o pružanju usluga, dužni su da, u roku od sedam dana od zaključivanja, uz zahtjev, čiji je izgled propisan Pravilnikom o obliku i sadržaju zahtjeva za izdavanje potvrde o evidentiranju ugovora o pružanju usluga, dostave APIF-u radi evidentiranja i izdavanja potvrde o evidentiranju u Registar fizičkih lica koja pružaju ugostiteljske usluge u skladu sa Zakonom o ugostiteljstvu.

Zakon o ugostiteljstvu možete preuzeti ovdje.
Pravilnik o obliku i sadržaju zahtjeva za izdavanje potvrde o evidentiranju i ugovora o pružanju usluga možete preuzeti ovdje.

Obavještavamo korisnike naših usluga da je dana 03.07.2017.godine počeo sa radom Centralni registar preduzetnika Republike Srpske, kao jedinstvena elektronska baza podataka svih preduzetnika u Republici Srpskoj, koji vodi Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge.

Aktuelno

OnlinePodrška