Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge u saradnji sa Agencijom za lokalni razvoj grada Prijedora (PREDA) održala je prezentaciju svojih novih servisa i usluga privrednicima prijedorske regije.

Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge objavljuje javni oglas o prodaji atraktivne nekretnine u centru Prijedora putem javnog nadmetanja - licitacije.

Zainteresovani se osim putem javnog oglasa objavljenog u Glasu Srpske od 06.12.2017. sa detaljima mogu upoznati i ovdje.

Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge objavljuje javni oglas o prodaji atraktivne nekretnine u centru Prijedora putem javnog nadmetanja - licitacije.

Zainteresovani se osim putem javnog oglasa objavljenog u Glasu Srpske od 06.12.2017. sa detaljima mogu upoznati i ovdje.

U Rimu na marginama skupštine Evropske konferencije privrednih registara čiji je APIF član, održan sastanak predstavnika registra Zapadnog Balkana koji zajedničkim snagama rade na projektu stvaranja platforme registara Zapadnog Balkana.

Tema je ujedinjenje dvije organizacije koje okupljaju privredne registre EBR-a i ECRF-a, kako bi u buduće djelovale kao jedna.

 

Napominjemo da sva pravna lica čiji finansijski izvještaji podliježu obaveznoj reviziji (velika, javna i matična pravna lica koja imaju obavezu da sačine i prezentuju konsolidovan finansijski izvještaj), a čiji je kranji rok za dostavljanje ovih izvještaja bio kraj juna tekuće godine, da na osnovu Zakona o računvodstvu i reviziji (SL. Glasnik RS br. 94/15 član 25. stav 5.  i člana 28.) ispune svoju zakonsku obavezu.

Propustili ste inforamcije o promjenama kod Vaših poslovnih saradnika ili Vam iste nisu dostupne u trenutku promjene.  

eINFORMATOR Vam pruža mogućnost dobijanja obavještenja o promjenama kod poslovnih saradnika.

Aktuelno

OnlinePodrška