U skladu sa novim važećim zakonskim propisima vezanim za izmjene i dopune Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske br. 78/20), obavještavamo poslovne subjekte koji sastavljaju i predaju svoje finansijske izvještaje u skladu sa gore navednim Zakonom da je istovremeno  došlo i  do izmjena  kod  Zakona o jedinstvenom registru finansijskih izvještaja Repbulike Srpske ( Sl. Gl br. 74/10) u kojem se član 12. Zakona  B R I Š E, a koji  je glasio: „ da obveznici čiji su finansijski izvještaji korigovani u skladu sa računvodstvenim propisima koji se primjenjuju u Republici u registar predaju i tako korigovane izvješaje i to u roku od deset dana od dana kada ih je usvojio nadležni organ obveznika“.

Obavještavamo sva pravna lica da na osnovu Zakona o računovodstvu i reviziji (SL. Glasnik RS br. 94/15 član 25. stav 5. te član 24. stav 6.) a koji podliježu obaveznoj reviziji te sva pravna lica koja su dužna da pripremaju godišnje izvještaje o poslovanju ispune svoju zakonsku obavezu.

Vlade u Bosni i Hercegovini na putu digitalne transformacije 

 
Oranizacijom Britanske ambasade u Sarajevu i UNDP-a 10. i 11. Juna 2020 godine održana je virtuelna konferencija na kojoj je APIF  prepoznat kao institucija koja stalnim napredovanjem prati dostignuća koja su vezana za E-upravu. 
Prezentujući dostignuća u areni E –uprave direktor  Jelena Ćetković osvrnula se na usluge koje APIF svakodnevno pruža privredi i državnim institucijama, te je poseban aspekt svog izlaganja stavila na dešavanja za vrijeme pandemije korana virusa koji je za APIF bila i prilika da se pokaže snažan institucionalni kapacitet i razvoj online usluga prema korisnicima, gdje se posebno izdvaja  uspostavljanje Centralnog registra  žiro - računa fizičkih lica sa preko 1,5 miliona korisnika. 
Posebnu zahvalnost  gđa. Jelena Ćetković još jednom je izrazila prema Vladi Ujedinjenog kraljevstva jer je za vrijeme najveće krize pandemije korna virusa u  Republici Srpskoj uspostavljen  Regionalni portal  zvaničnih privrednih registara  Zapadnog Balkana – BIFIDEX  povezujući privredne  registre  Srbije, Severne Makedonije, Crne Gore, Albanije i Republike Srpske. 
Direktor APIF-a posebno ističe planove kojima će se posvetiti u predstojećem periodu a vezuju se za snažnu regionalnu elektronsku  interakciju  registarskih institucija i razvoj zajedničkih inter-registarskih servisa.
Obavještavamo sve poslovne subjekte, koji posluju na teritoriji Republike Srpske, da Apif zaključno sa 19.05.2020.godine nikome nije ustupao podatke iz njihovih finansijskih izvještaja za 2019.godinu, te zbog učestalih poziva od strane poslovnih subjekata po pitanju korišćenja njihovih finansijskih podataka se ograđujemo.
 
Uprava Apif-a

 

APIF BiH-RS objavio podatke o kompanijama na Regionalnom portalu privrednih registara jugoistočne Evrope – BIFIDEX, Banja Luka, 5. Maj 2020

Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge Banja Luka (APIF) danas je i de facto pristupila Regionalnom portalu privrednih registara Jugoistočne Evrope (BIFIDEX) objavljivanjem ažurnih poslovnih informacija.

Pristupanjem Regionalnom portalu (BIFIDEX), APIF prvenstveno želi predstaviti privredu Republike Srpske regionu i omogućiti razmenu informacija koja će otvoriti kanale za ostvarivanje partnerstava između privrednih subjekata. Kao registarska insitucija, APIF je odgovoran za statusne i podatke iz finansijskih izveštaja oko 60.000 registrovanih privrednih subjekata u Republici Srpskoj.

Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF)  kao društveno odgovorna agencija iz vlastitih sredstava uplatila je na račune Fonda Solidarnosti  Republike Srpske 15.000,00 konvertibilnih maraka kao podršku sprečavanju širenja korona virusa i ublažavanju posljedica izazvanih trenutnom epidemiološkom situacijom.

Direktor APIFa Jelena Ćetković posebno naglašava  da su neizmjerno zahvalni našim zdravstvenim radnicima na hrabrosti i požrtvovanosti koju svaki dan pokazuju.

Njihova posvećenost poslu i energija koju ulažu da građani sada kada je najpotrebnije dobiju svu neophodnu pomoć poseban je motiv svima nama da poštujemo preporuke nadležnih institucija, ali i da konkretno doprinesemo saniranju situacije koju svakodnevno izaziva korona virus.

Iz tog razloga htjeli smo da ovaj dio sredstava koji smo izdvojili bude mali doprinos svemu  što je  do sada urađeno, a ujedno da budemo primjer drugima, da izdvajajući sredstva u ove namjene što prije saniramo sve posledice izazvane korona virusom i iz ove krize izađemo kao pobjednici.

Aktuelno

OnlinePodrška