Obavještavamo sve obveznike predaje završnih računa za 2020.godinu da će poslovne jedinice i poslovnice APIF-a vršiti prijem obračuna i 27.02.2021.godine (subota). S poštovanjem, Uprava APIF-a

Obzirom da ove godine poslednji dan za predaju finansijskih izvještaja ističe u nedјelju, 28. februara, Agencija obavještava obveznike predaje da će se prijem izvještaja omogućiti zaključno sa 2. martom 2021. godine bez naknade za kašnjenje. Takođe vas još jednom podsjećamo na mogućnost preuzimanja aplikacije FIA za unos i obradu finasijskih izvještaja kao i U p u s t v a za njeno korišćenje. S poštovanjem. Uprava APIF-a

Obavještavamo sve obveznike izrade i predaje finansijskih izvještaja da je i za 2020. godinu omogućeno korištenje besplatnog softverskog paketa FIA. Korisnici koji već imaju instaliran softverski paket FIA potrebno je da obrišu (deinstaliraju) staru verziju sa svojih računara i preuzmu novu verziju softverskog paketa FIA. Novu verziju softverskog paketa FIA možete preuzeti ovdje.

U skladu sa Uredbom o nosiocu poslova elektronske certifikacije u organima uprave i za organe uprave ("Sl.glasnik RS", broj 107/20) i Odluke o davanju saglasnosti na cjenovnik o visini naknada za usluge elektronske certifikacije certifikacionog tijela Ministarstva za naučnotehnološki  razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvao ("Sl.glasnik RS", broj 115/20), objavljujemo Cjenovnik kojim se propisuje visina naknada za usluge elektronske certifikacije.
  • Cjenovnik
  • Ostale detalje vezene za elektronsku certifikaciju možete pogledati ovdje.

Vlada RS je dana 29.10.2020. donijela najnoviju Uredbu o postupku verifikovanja potraživanja i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Republici Srpskoj. Na osnovu nje ministar fimamsija RS je donio Rješenje o produžetku roka za verifikaciju i ona traje od 03.11.2020.g. do 05.03.2021. godine. U skladu sa navedenim objavljen je Poziv za  podnošenje zahtjeva za verifikaciju.

Povezivanje daje snagu poslovnoj zajednici 

Kompletan intervju možete pogledati ovdje...

Aktuelno

OnlinePodrška