Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge ( APIF ) je u utorak 22.02.2022. godine preuzela predsjedavanje Regionalnim portalom privrednih registara Jugoistočne Evrope.
 
Regionalni Portal Bifideks povezuje zapadni Balkan na jednom mjestu, zvanične registre Srbije, Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Albanije i Republike Srpske (Bosna i Hercegovina). Portal Bifideks sadrži podatke o oko milion i po registrovanih privrednih subjekata i pravnih lica od kojih je oko 750 hiljada aktivnih, što je veoma značajna informacija sa stanovišta transparentnosti i dostupnosti podataka o kompanijama.

Obavještavamo sve obveznike izrade i predaje finansijskih izvještaja za 2021. godinu,  da  se pridržavaju odredaba iz Zakona o računovodstu i reviziji Službeni glasnik Republike Srpske broj 94/15 i izmjena i dopuna o Zakonu o računovodstvu i reviziji Službeni glasnik Republike Srpske broj 78/20.
 
Svi korisnici koji su koristili softverski paket FIA  prethodne godine mogu da koriste isti tj. nemaju potrebe da preuzimju i ove godine aplikaciju.
 
Za korisnike koji nisu imali do sada instaliranu aplikaciju za unos i obradu izvještaja istu mogu da preuzmu na sledećem linku (FIA).
 
 
Uprava APIFa 

U prostorijama dekanata Ekononomskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu potpisan je 28.12.2021. memorandum o saradnji  Ekonomskog fakulteta i Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge.  U ime Fakulteta memorandum je potpisao dekan prof. dr Radomir Božić, a u ime Agencije v.d. direktora Goran Bobar.

Obavještavamo klijente da je rok za predaju Godišnjih izvještaja o poslovanju i Izvještaja o reviziji 30.06.2021. Naknada za obije kategorije iznosi 20,00 KM.
(Zakon o računovodstvu i reviziji, članovi 24 i 25, Službeni glasnik 94/15)

Portal regionalnih poslovnih registara BIFIDEX (Business and Financial Data Exchange) počinje sa komercijalnim uslugama, maja 2021.

 

Upravni odbor portala Regionalnih poslovnih registara BIFIDEX, koji predstavlja poslovne registre iz Srbije, Albanije, Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine (Republika Srpska), pokreće prvi set komercijalnih usluga u maju 2021. godine.

Kao prva višejezična i interaktivna regionalna platforma, BIFIDEX sadrži podatke i usluge za pretraživanje u realnom vremenu oko 1,5 miliona kompanija i pravnih lica i preko 2 miliona vlasnika i menadžera.

Prateći interese eksternih korisnika, zajednički informativni sistem automatski stvara usluge sa dodatom vrednošću.

Obzirom da ove godine poslednji dan za predaju konsolidovanih izvještaja ističe u petak, 30. aprila, (neradni dan) Agencija obavještava obveznike predaje da će se prijem izvještaja omogućiti zaključno sa 4. majem 2021. godine bez naknade za kašnjenje.

Aktuelno

OnlinePodrška