U prostorijama dekanata Ekononomskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu potpisan je 28.12.2021. memorandum o saradnji  Ekonomskog fakulteta i Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge.  U ime Fakulteta memorandum je potpisao dekan prof. dr Radomir Božić, a u ime Agencije v.d. direktora Goran Bobar.

Obavještavamo klijente da je rok za predaju Godišnjih izvještaja o poslovanju i Izvještaja o reviziji 30.06.2021. Naknada za obije kategorije iznosi 20,00 KM.
(Zakon o računovodstvu i reviziji, članovi 24 i 25, Službeni glasnik 94/15)

Portal regionalnih poslovnih registara BIFIDEX (Business and Financial Data Exchange) počinje sa komercijalnim uslugama, maja 2021.

 

Upravni odbor portala Regionalnih poslovnih registara BIFIDEX, koji predstavlja poslovne registre iz Srbije, Albanije, Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine (Republika Srpska), pokreće prvi set komercijalnih usluga u maju 2021. godine.

Kao prva višejezična i interaktivna regionalna platforma, BIFIDEX sadrži podatke i usluge za pretraživanje u realnom vremenu oko 1,5 miliona kompanija i pravnih lica i preko 2 miliona vlasnika i menadžera.

Prateći interese eksternih korisnika, zajednički informativni sistem automatski stvara usluge sa dodatom vrednošću.

Obzirom da ove godine poslednji dan za predaju konsolidovanih izvještaja ističe u petak, 30. aprila, (neradni dan) Agencija obavještava obveznike predaje da će se prijem izvještaja omogućiti zaključno sa 4. majem 2021. godine bez naknade za kašnjenje.

Obavještavamo sve obveznike predaje završnih računa za 2020.godinu da će poslovne jedinice i poslovnice APIF-a vršiti prijem obračuna i 27.02.2021.godine (subota). S poštovanjem, Uprava APIF-a

Obzirom da ove godine poslednji dan za predaju finansijskih izvještaja ističe u nedјelju, 28. februara, Agencija obavještava obveznike predaje da će se prijem izvještaja omogućiti zaključno sa 2. martom 2021. godine bez naknade za kašnjenje. Takođe vas još jednom podsjećamo na mogućnost preuzimanja aplikacije FIA za unos i obradu finasijskih izvještaja kao i U p u s t v a za njeno korišćenje. S poštovanjem. Uprava APIF-a

Aktuelno

OnlinePodrška