Регистрација

Обавјештавамо обвезнике предаје годишњих финансијских извјештаја (ГФИ), да ГФИ за 2012. годину могу доставити и електронски, на један од два слиједећа начина:

На страници http://www.apif.net/index.php/sr-rs/godisnji-2011/catalog се могу добити јавни подаци из Регистра финансијких извјештаја (скраћени извјештај).

Влада Републике Српске усвојила је Уредбу о измјени и допунама Уредбе о поступку верификовања потраживања и готовинских исплата по основу рачуна старе девизне штедње у Републици Српској, којом се отвара нови рок за верификацију, у трајању од девет мјесеци и то од 10. децембра 2012. до 30. септембра 2013. године.

Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге је, у складу са одредбама члана 6. и 7. Закона о унутрашњем платном промету, донијела ново Упутство о садржају и начину достављања података за вођење Јединственог регистра рачуна пословних субјеката и начину њиховог коришћења, за које је добијена сагласност Министарства финансија. Упутство је лекторисано и послато на објаву у Службени гласник РС.“

уторак, 22 мај 2012 00:00
 
Овим законом се уређује предмет и садржај јединственог регистра рачуна пословних субјеката, начин његовог вођења, те одређују корисници података.

среда, 18 април 2012 11:35
 
Рок за подношење финансијских извјештаја био је 29. фебруар а укупно је предато 15.001 извјештаја.

Актуелно

ОнлинеПодршка