Регистрација

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске подсјећа пољопривреднике на обавезу ажурирања података у Регистру пољопривредних газдинстава и Регистру корисника подстицајних средстава за развој пољопривреде и села у Републици Српској као предуслова за остваривање права на кориштење новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села.
Такође, носиоци породичних пољопривредних газдинстава обавезни су Пореској управи Републике Српске пријавити обавезу доприноса за 2022. годину у складу са прописима о доприносима, те измирити обавезе по основу накнаде за противградну заштиту за 2022. годину у складу са прописима о противградној заштити.
С обзиром на то да ће правилник Правилник о условима и остваривању новчаних подстицаја за капиталне инвестиције у пољопривредној производњи  за 2023. годину ускоро бити објављен важно је напоменути да пољопривредна газдинства која до истека јавног позива за капиталне инвестиције у пољопривредној производњи за 2023. годину не изврше годишње ажурирање података у АПИФ-у, не изврше пријаву доприноса за 2022. годину и не измире обавезе по основу накнаде за противградну заштиту за 2022. неће моћи остварити право на капиталне инвестиције.

В.Д. директор Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге Републике Српске (АПИФ), Горан Бобар и директор Централног регистра Републике Сјеверне Македоније, Марија Бошковска Јанковски потписали су данас у Бањој Луци Меморандум о сарадњи.

Меморандум између ових институција, које су једине надлежне за вођење привредних регистара и других јавноправних евиденција на својим територијама, потписан је са намјером да олакша прекограничну привредну активност, повећањем транспарентности и унапређењем приступа ажурним и поузданим подацима о привредним субјектима, као и даљњим унапређењем сарадње.

Вишегодишња успјешна сарадња између Републичког Завода за статистику и Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ), по различитим основама, караткерисала је пословне односе ове двије институције, а тако ће бити и убудуће.
 
Ово је поручено на јучерашњем састанку В.Д. директора АПИФ-а Горана Бобара са директором Републичког завода за статистику, Дарко Милуновићем, који је одржан у просторијама Завода у Бањој Луци.
 
Завод од АПИФ-а на годишњем нивоу, између осталог, преузима базе са финансијским извјештајима за предузећа и задруге, базе за друга правна лица, за финансијске институције (банке, осигуравајућа друштва), за самосталне предузетнике који књиговодство воде по контном оквиру за предузећа и задруге.
 
С друге стране, АПИФ је од Завода 2013. године, у оквиру пројекта реформе јавне управе, преузео регистрацију пословних субјеката.
 
 
Обавјештавамо све обвезнике израде и предаје финансијских извјештаја за 2022. годину,  да  се придржавају одредаба из Закона о рачуноводсту и ревизији (Службени гласник Републике Српске број 94/15) и измјена и допуна о Закону о рачуноводству и ревизији (Службени гласник Републике Српске број 78/20).
 
Сви корисници који су образце до сада попуњавали  кроз  софтверски пакет Агенције потребно је да стару апликацију деинсталирају и преузму нову апликацију  због измјене образца. (Правилник о садржини и форми образаца финансијских извјештаја (СЛ.ГЛ.РС. број 059/22) можете преузети овдје).
 
За кориснике који нису имали до сада инсталирану апликацију за унос и обраду извјештаја исту могу да преузму на следећем линку (FIA).
 
Такође обавјештавамо све кориснике услуга Агенције као и  обвезнике израде и предаје финансијских извјештаја да је Влада Републике Српске одлуком број 04/И-012-2-5070/22 од 15.12.2022. године усвојила нову Одлуку о висини накнада из дјелокруга рада Агенције која ће се примјењивати за све услуге као и код предаје финансијских извјештаја за 2022.годину.
 
Цјеновник услуга из Регистра финансијских извјештаја (преузми
 
Накнаду за предају финансијских извјештаја можете уплатити на један од следећих жиро рачуна:
 
Addiko Bank a.d. Banja Luka 552-002-00028080-18
 NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA 555-007-00015785-44
 NLB RAZVOJNA BANKA A.D. BANJA LUKA 562-099-00011503-32
 Sberbank a.d. Banja Luka 567-162-19002080-29
 Unicredit Bank a.d. Banja Luka 551-001-00014010-97
 UniCredit Bank d.d. Mostar 338-350-22003588-58
 
Министарство финансија Републике Српске обавјештава лица која до сада нису извршила верификацију старе девизне штедње, а чија средства су била депонована у банкама са сједиштем на територији БиХ и за које је обавеза враћања пренесена на Републику Српску, да то могу да ураде од 1. фебруара 2023. године до краја фебруара 2024. године у Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ).
Законом дефинисани износ старе девизне штедње који треба исплатити Република Српска је 774,9 милиона КМ, од чега је верификовано 673,7 милиона КМ (што представља 87%) и преостаје за верификацију 101,2 милиона КМ (што представља 13%).

Агенција и Савез општина и градова потписали меморандум о сарадњи В.Д. директора Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге, Горан Бобар и секретар Савеза општина и градова Републике Српске, Ацо Пантић, потписали су данас, у просторијама Апифа у Бањој Луци, меморандум о сарадњи.
 
Потписнице Меморандума обавезале су се да ће константно размјењивати податке и информације неопходне за унапређење рада и једне и друге стране.
 

Актуелно

ОнлинеПодршка