Регистрација

Руководиоци Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге, предвођени ВД Директором  Душком  Милуновићем, одржали су 30. маја 2024. године састанак у Агенцији за привредне регистре у Београду.

Тема састанка односила се на размјену знања и искуства у погледу унутрашње организације и размјене најбољих пракси, увођење нових програма и унапређења укупног пословног амбијента.

Како је наглашено током разговора, овај састанак ће допринијети проширењу знања те ојачати однос између институција, а у сврху кординисаног и ефикасног функционисања пословних регистара.

 

 

Обавјештавамо све пословне субјекте дефинисане Законом о регистрацији пословних субјеката Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр.67/13, 15/16 и 84/19) и другим посебним законима Републике Српске, да је ступио на снагу Правилник о измјени и допуни Правилника о коришћењу, техничким карактеристикама и одржавању електронског дијела Регистра пословних субјеката („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/24), којим је измјењен образац Пријаве за регистрацију пословних субјеката, те да су обавезни користити образац нове Пријаве за регистрацију пословних субјеката, која је доступна за преузимање на линку у електронској форми.

В. д. директора Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ) Блашко Каурин присуствовао је данас у Лакташима 2. Медјународној конференцији занатства и предузетништва Републике Српске. Конференција, којој је присуствовало више од 200 учесника из Републике Српске, Федерације БиХ, Србије, као и земаља окружења и ЕУ, одржана је под покровитељством предсједника Републике Српске Милорада Додика, а у организацији Занатско-предузетничке коморе регије Бањалука и подршку града Лакташи. 
Каурин је конференцију оцијенио веома успјешном, а посебно важним сматра панел дискусије посвећене темама из области пословања и могућности за унапређење занатства и предузетништва у Републици Српској. 
-Имали смо прилике чути представљање позитивних пракси из земаља окружења, као и начин подршке надлежних институција у њиховим срединама, што свакако треба имати на уму приликом планирања унапредјења пословања у овој важној области код нас- закључује Блашко Каурин.
 
 
До 6. фебруара 2024. године 848 правних лица доставило је Агенцији за посредничке, инфроматичке и финансијске услуге (АПИФ) финансијски извјештај за 2023. годину.
Највише финансијских извјештаја Агенција је запримила од стране других правних лица – 391, привредна друштва предала су 387 извјештаја, предузетници 67, двије банке и једно друштво за осигурање.
Подсјећамо да је обавеза предаје годишњих финансијских извјештаја у Регистар финансијских извјештаја АПИФ-а до посљедњег дана фебруара текуће године за претходну годину прописана Законом о рачуноводству и ревизији Републике Српске.
С обзиром да је одредбама Закона предвиђена новчана казна од 3.000 КМ до 15.000 КМ за правно лице које не преда финансијске извјештаје, казна од 1.000 КМ до 5.000 КМ за предузетника који води пословне књиге по систему двојног књиговодства који не преда финансијски извјештај, те казна од 300 КМ до 1.500 КМ за одговорно лице у правном лицу које није предало финансијски извјештај, АПИФ позива све субјекте, који имају обавезу да предају финансијски извјештај за претходну годину, да то и учине у законском року, како не би сносили санкције.
 

Након састанка са предствницима ВОДА РС усагласили смо да од обвезника приликом предаје Завршних финансијских извјештаја и образаца (ПВН2/ПВН3 на годишњем нивоу) не захтјевамо обавезно достављање уплате посебних водних накнада.

Обавјештавамо све обвезнике израде и предаје финансијских извјештаја за 2023. годину, да се придржавају одредаба из Закона о рачуноводству и ревизији (Службени гласник Републике Српске број 94/15 линк закона) и измјена и допуна о Закону о рачуноводству и ревизији (Службени гласник Републике Српске број 78/20 линк закона), те одредаба Правилника о начину пријема, обради, споровођењу формалноправне, рачунске и логичке контроле финансијских извјештаја предатих у Јединствени регистар финансијских извјештаја (Службени гласник Републике Српске 4/24 линк правилника )

 
Сви корисници који су образце до сада попуњавали  кроз софтверски пакет Агенције потребно је да стару апликацију деинсталирају и преузму нову апликацију због измјене у раду апликације, а у вези Правилника о начину пријема, обради, споровођењу формалноправне, рачунске и логичке контроле финансијских извјештаја предатих у Јединствени регистар финансијских извјештаја (Службени гласник Републике Српске 4/24).
 
За кориснике који нису имали до сада инсталирану апликацију за унос и обраду извјештаја исту могу да преузму на следећем линку (ФИА).
 
Субјекти који своје извјештаје попуњавају корз софтверски пакет ФИА потребно је да прате упуте и навођење апликације у погледу попуњавања података кроз Прилог бр. 1 те није потребно да додатно преузимају образац Прилога бр.1 са интернет странице Агенције, јер је он већ садржан кроз аплиакцију.
 
Док за  субјекте који своје извјештаје не раде кроз софтверски пакет ФИА обавезно је да имају нови образац Прилога бр.1 (линк образца) који се налази у рубрици Актуелано на страници Агенције (www.apif.net).
 
Попуњеност података из Прилога бр.1 је обавезна како кроз софтверски пакет ФИА тако и на верзији која  се не односи на ФИА програм. А све из разглога јер се оба начина обраде извјештаја контролишу кроз систем Агенције приликом уноса података у Регистар.
 
Такође обавјештавамо све кориснике услуга Агенције као и обвезнике израде и предаје финансијских извјештаја да је Влада Републике Српске одлуком број 04/И-012-2-5070/22 од 15.12.2022. године усвојила нову Одлуку о висини накнада из дјелокруга рада Агенције која ће се примјењивати за све услуге као и код предаје финансијских извјештаја за 2023.годину.
 
Цјеновник услуга из Регистра финансијских извјештаја (преузми)
 
Накнаду за предају финансијских извјештаја можете уплатити на један од следећих жиро рачуна:
 
Addiko Bank a.d. Banja Luka    552-002-00028080-18
NOVA BANKA A.D. BANjA LUKA    555-007-00015785-44
NLB RAZVOJNA BANKA A.D. BANjA LUKA    562-099-00011503-32
Sberbank a.d. Banja Luka    567-162-19002080-29
Unicredit Bank a.d. Banja Luka    551-001-00014010-97
UniCredit Bank d.d. Mostar    338-350-22003588-58 
MF banka 572-106-00019148-78
 

Актуелно

ОнлинеПодршка