Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge

Adresa: Vuka Karadžića 6, 78000 Banja Luka
JIB: 4400930280006
Telefon: 051/217-443, 051/217-323
Mail adresa:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

zgrada

Registar poslovnih subjekata
Telefoni: 051/308-204 ; 051/217-527
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Registar stare devizne štednje
Telefon: 051/490-270
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Registar javnih preduzeća
Telefon: 051/490-273
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Registar poljoprivrednih gazdinstava
Telefon: 051/217-482
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Registar finansijskih izvještaja
Telefon: 051/217-482
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Jedinstveni registar računa
Telefon: 051/308-112
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Registar boniteta
Telefon: 051/217-443
E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Prijedor

Adresa: Vožda Karađorđa 1B, Prijedor
Telefon: 052/232-266

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Gradiška

Adresa: Vidovdanska 16, Gradiška
Telefon: 051/813-241

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Brčko

Adresa: Srpskih oslobodilaca br.30, Brčko
Telefon: 049/216-962

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Doboj

Adresa: Svetog Save 20, Doboj
Telefon: 053/241-241

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Modriča

Adresa: Kneza Miloša b.b, Modriča
Telefon: 053/812-805

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Bijeljina

Adresa: Patrijarha Pavla br.2, Bijeljina
Telefon: 055/210-918, 055/211-182

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Istočno Sarajevo

Adresa: Karađorđeva 13, 71 123, Istočno Sarajevo
Telefon:
057/490-271

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Zvornik

Adresa: Svetog Save 62, Zvornik
Telefon: 056/490-270

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Foča

Adresa: Mome Kočovića bb, Foča
Telefon: 058/210-848

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Trebinje

Adresa: Kralja Petra Karađorđevića 15, Trebinje
Telefon: 059/220-235

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Žiro-računi APIF-a:
 Addiko Bank a.d. Banja Luka 552-002-00028080-18
 NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA 555-007-00015785-44
 NLB RAZVOJNA BANKA A.D. BANJA LUKA 562-099-00011503-32
 Sberbank a.d. Banja Luka 567-162-19002080-29
 Unicredit Bank a.d. Banja Luka 551-001-00014010-97
 UniCredit Bank d.d. Mostar 338-350-22003588-58

.______________

Registri će biti organizovani kao drop down menu itemi.

Agencija obavlja sljedeće poslove:

- uspostavlja i vodi Registar finansijskih izvještaja, kao centralni izvor informacija o imovinskom, prinosnom i finansijskom položaju pravnih lica i preduzetnika, obveznika predaje finansijskih izvještaja;
- uspostavlja i vodi registar obveznika podnosioca finansijskih izvještaja;
- vrši prijem, kontrolu i obradu finansijskih izvještaja obveznika, arhivira i upravlja bazom podataka i izrađuje analize i informacije;
- uspostavlja i vodi registar bankarskih računa poslovnih subjekata i fizičkih lica;
- vodi registar obaveza Republike Srpske po osnovu stare devizne štednje, te korišćenja stare devizne štednje u svrhu otkupa državnog kapitala, državnih stanova, poslovnih prostora i garaža;
- vrši upis u registar i vodi registar poljoprivrednih gazdinstava u Republici Srpskoj;
- izdaje izvode iz registara i prepise drugih javnih podataka;
- čuva, raspolaže i upravlja arhivom Službe za platni promet Republike Srpske;
- obavlja poslove za Akcijski fond Republike Srpske a. d. Banja Luka koji zahtijevaju organizaciono-tehničke kapacitete kojima raspolaže Agencija;
- u vlastitim trezorima čuva i skladišti mjenice i druge vrijednosne papire, vrši njihovu distribuciju i o istom vodi evidenciju;
- pruža softverske usluge i izrađuje softver;
- daje savjete o tipu i konfiguraciji računarske opreme i primjeni pripadajućeg softvera;
- učestvuje u pripremi, izradi i vodi ostale javne registre Republike Srpske, u skladu sa Zakonom;
- obavlja i ostale poslove za potrebe republičkih organa uprave i institucija Bosne i Hercegovine i obavlja i poslove za potrebe ostalih korisnika usluga, u skladu sa Zakonom.

408 Request Time-out

Your browser didn’t send a complete request in time.

 

mapa apif

Ukoliko želite pregled svih APIF poslovnih jedinica pratite sljedeći link

mapa APIF poslovnih jedinica

Aktuelno

OnlinePodrška