Регистрација

Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge Banja Luka u vršenju ovlašćenja koja su joj povjerena u skladu sa odredbama Zakona i Uputstva, po zahtjevima korisnika za dobijanje podataka iz Registra, postupa  u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak. Zakon o izmjenama i dopunam Zakona o unutrašnjem platnom prometu („Službeni glasnik Republike Srpske“, br.38/22).
 
NAPOMENA ZA PODNOŠENjE ZAHTJEVA:
 
Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu koji možete preuzeti оvdje.
Zahtjev za izdavanje izvoda se podnosi neposredno u sjedištu Agencije ili poštom na adresu sjedišta Agencije.
 
Kada se zahtjev podnosi putem poštanske pošiljke, na kovreti treba biti napisano kod adrese primaoca – Agencije i ispod toga „(zahtjev za izvod iz Registra sefova fizičkih lica i Registra sefova poslovnih subjekata– NE OTVARAJ!)“.
 

Актуелно

ОнлинеПодршка