Регистрација

  


Огласе окружних привредних судова о започетим и закљученим ликвидационим поступцима можете погледати овдје.


Регистар пословних субјеката (РПС) успостављен је доношењем Закона о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској (Сл. Гласник РС 67/13).

Тим Законом дефинисано је да се процес једношалтерског система регистрације пословних субјеката од 01.12.2013. године обавља на шалтерима АПИФ-а, на 11 локација Пословних јединица, и то: Бања Лука, Приједор, Градишка, Модрича, Добој, Бијељина, Зворник, Фоча, Требиње, Соколац и Источно Сарајево.


Инструкцију за плаћање судске таксе по Окружним привредним судовима можете пронаћи овдје.


Уплата накнаде за Службени гласник РС извршите на:

Број рачуна: 562-099-00004292-34
Прималац: Службени гласник Републике Српске
Сврха дознаке: Накнада за оглас


Уплата накнаде АПИФ-у (на тај рачун се уплаћују и накнада за услуге поштарина)

ЖИРО РАЧУН: 562 099 00011503 32
ПРИМАЛАЦ: АПИФ БАЊА ЛУКА
СВРХУ ДОЗНАКЕ И ПОЗИВ НА БРОЈ погледајте овдје  
 
Уколико желите да вам се актуелни извод или увјерење из службене евиденције достави поштом, молимо вас да, поред предвиђене судске таксе, уплатите и 7,50 KM накнаде АПИФУ на један од рачуна који се налази у  контактима на www.apif.net. Уплатницу послати уз захтјев или путем mail-a на Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

Уредбу о накнадама Агенције за обављање услуга једношалтерског система можете погледати овдје.

Правилник о условима, начину и поступку обављања услуга Агенције за посредниче, информатичке и финансијске услуге можете погледати овдје.

Правилник о кориштењу, техничким карактеристикама и одржавању електронског дијела регистра пословних субјеката (Службени гласник Републике Српске број 15/18) можете погледати овдје.

Пријаву за регистрацију стечајне масе можете преузети овдје.

Поступак регистрације започиње подношењем Пријаве за регистрацију.

ИСПРАВЕ ПОТРЕБНЕ ЗА ОСНИВАЊЕ ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ

1.Одлука о оснивању (за једночлано д.о.о. уз минимални улог од 1,00 КМ није потребна нотарска обрада већ је довољна нотарска овјера потписа)
2. Одлука о именовању лица овлаштеног за заступање - директора
3. Изјава о прихватању дужности директора (овјерена код нотара)
4. ОП образац-образац овјерених потписа лица овлаштених за заступање (овјерен код нотара)
5. Лична карта за оснивача и директора (овјерена код нотара или у општини)
6. Потврда банке о уплати оснивачког улога
7. Пријава за регистрацију пословних субјеката (електронски попуњена)
8. Потврду о пребивалишту за лице овлаштено за заступање и оснивача
9. Пореско увјерење за оснивача (да нема пореских дуговања)

*ако је оснивачки улог већи од 1,00 КМ или ако има више од једног оснивача Одлука о оснивању подлијеже ОБАВЕЗНОЈ нотарској обради
*надлежни суд приликом одлучивања може тражити и друге исправе које овдје нису наведене
*примјер Одлуке о оснивању (са минималним оснивачким улогом од 1,00 КМ) и Пријаву за   регистрацију можете преузети овдје
*уколико је директор страни држављанин мора имати дозволу за  привремени боравак надлежног органа (Министарство безбиједности БиХ,  Служба за странце) те овјерену фотокопију дозволе приложити регистарском  суду.

Пословни субјекти, чији је предмет уписа одређен посебним законом, а региструју се код надлежних основних судова и других регистарских органа, или који стичу својство правног лица на основу одлуке надлежног органа (Владе и сл.), односно за које не постоји обавеза уписа код надлежног суда или неког другог регистрског органа,за потребу добијања Обавјештења о разврставању дужни су поднијети:

Образац РПС-1, за разврставање пословних субјеката по дјелатности, и

Образац РПС-1а, за разврставање јединица у саставу.

У случају промјене претежне (основне) дјелатности за већ регистровани пословни субјекат, потребно је поднијети Захтјев за промјену Дјелатности.

У случају потребе за издавањем преписа или додатног броја копија Обавјештења о разврставању, подноси се Захтјев за издавање обавјештења.

Преглед регистра пословних субјеката.


Цјеновник услуга из Регистра пословних субјеката (РПС) и Централног регистра предузетника (ЦРП)


Информације на телефоне: 051/308-079; 051/217-527

Актуелно

ОнлинеПодршка