Registar javnih preduzeća (RJP) uspostavljen je donošenjem Uredbe o transparentnosti finansijskih odnosa između Republike Srpske, odnosno jedinica lokalne samouprave i javnih preduzeća (Sl.glasnik RS 114/11), na osnovu koje je APIF obavezan i ovlašten da uspostavi i vodi pomenuti Registar. Poslovanje i upravljanje javnih preduzeća, organi preduzeća i druga pitanja od značaja za rad ovih preduzeća regulisana su Zakonom o javnim preduzećima. (Sl.glasnik RS 75/04) i Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o javnim preduzećima (Sl.glasnik RS 78/11).

Registar je javan, te sadrži slijedeće podatke o javnim preduzećima:

- poslovno ime (firma)

- tačna adresa i sjedište

- datum osnivanja

- datum i osnov svake promjene upisane u sudski registar

- lice ili lica ovlašćena za zastupanje

- ostvareni ukupni prihod u toku dvije posljednje poslovne godine

- ostvareni ukupni prihod u toku dvije posljednje poslovne godine po osnovu proizvodnih djelatnosti javnog preduzeća koje posluje u proizvodnom sektoru

- druge podatke od značaja za vođenje Registra u skladu sa Uredbom.

Aktuelno

OnlinePodrška