Регистрација

Обавјештавамо све пословне субјекте дефинисане Законом о регистрацији пословних субјеката Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр.67/13, 15/16 и 84/19) и другим посебним законима Републике Српске, да је ступио на снагу Правилник о измјени и допуни Правилника о коришћењу, техничким карактеристикама и одржавању електронског дијела Регистра пословних субјеката („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/24), којим је измјењен образац Пријаве за регистрацију пословних субјеката, те да су обавезни користити образац нове Пријаве за регистрацију пословних субјеката, која је доступна за преузимање на линку у електронској форми.

Актуелно

ОнлинеПодршка