Регистрација

Obavještavamo sve obveznike izrade i predaje finansijskih izvještaja za 2023. godinu, da se pridržavaju odredaba iz Zakona o računovodstvu i reviziji (Službeni glasnik Republike Srpske broj 94/15 link zakona) i izmjena i dopuna o Zakonu o računovodstvu i reviziji (Službeni glasnik Republike Srpske broj 78/20 link zakona), te odredaba Pravilnika o načinu prijema, obradi, sporovođenju formalnopravne, računske i logičke kontrole finansijskih izvještaja predatih u Jedinstveni registar finansijskih izvještaja (Službeni glasnik Republike Srpske 4/24 link pravilnika)
 
Svi korisnici koji su obrazce do sada popunjavali  kroz softverski paket Agencije potrebno je da staru aplikaciju deinstaliraju i preuzmu novu aplikaciju zbog izmjene u radu aplikacije, a u vezi Pravilnika o načinu prijema, obradi, sporovođenju formalnopravne, računske i logičke kontrole finansijskih izvještaja predatih u Jedinstveni registar finansijskih izvještaja (Službeni glasnik Republike Srpske 4/24).
 
Za korisnike koji nisu imali do sada instaliranu aplikaciju za unos i obradu izvještaja istu mogu da preuzmu na sledećem linku (FIA).
 
Subjekti koji svoje izvještaje popunjavaju korz softverski paket FIA potrebno je da prate upute i navođenje aplikacije u pogledu popunjavanja podataka kroz Prilog br. 1 te nije potrebno da dodatno preuzimaju obrazac Priloga br.1 sa internet stranice Agencije, jer je on već sadržan kroz apliakciju.
 
Dok za  subjekte koji svoje izvještaje ne rade kroz softverski paket FIA obavezno je da imaju novi obrazac Priloga br.1 (link obrazca) koji se nalazi u rubrici Aktuelano na stranici Agencije (www.apif.net).
 
Popunjenost podataka iz Priloga br.1 je obavezna kako kroz softverski paket FIA tako i na verziji koja  se ne odnosi na FIA program. A sve iz razgloga jer se oba načina obrade izvještaja kontrolišu kroz sistem Agencije prilikom unosa podataka u Registar.
 
Takođe obavještavamo sve korisnike usluga Agencije kao i obveznike izrade i predaje finansijskih izvještaja da je Vlada Republike Srpske odlukom broj 04/I-012-2-5070/22 od 15.12.2022. godine usvojila novu Odluku o visini naknada iz djelokruga rada Agencije koja će se primjenjivati za sve usluge kao i kod predaje finansijskih izvještaja za 2023.godinu.
 
Cjenovnik usluga iz Registra finansijskih izvještaja (preuzmi)
 
Naknadu za predaju finansijskih izvještaja možete uplatiti na jedan od sledećih žiro računa:
 
Addiko Bank a.d. Banja Luka    552-002-00028080-18
NOVA BANKA A.D. BANjA LUKA    555-007-00015785-44
NLB RAZVOJNA BANKA A.D. BANjA LUKA    562-099-00011503-32
Sberbank a.d. Banja Luka    567-162-19002080-29
Unicredit Bank a.d. Banja Luka    551-001-00014010-97
UniCredit Bank d.d. Mostar    338-350-22003588-58
MF banka 572-106-00019148-78 
 
 

Актуелно

ОнлинеПодршка