Регистрација

Обавјештавамо све обвезнике израде и предаје финансијских извјештаја за 2023. годину, да се придржавају одредаба из Закона о рачуноводству и ревизији (Службени гласник Републике Српске број 94/15 линк закона) и измјена и допуна о Закону о рачуноводству и ревизији (Службени гласник Републике Српске број 78/20 линк закона), те одредаба Правилника о начину пријема, обради, споровођењу формалноправне, рачунске и логичке контроле финансијских извјештаја предатих у Јединствени регистар финансијских извјештаја (Службени гласник Републике Српске 4/24 линк правилника )

 
Сви корисници који су образце до сада попуњавали  кроз софтверски пакет Агенције потребно је да стару апликацију деинсталирају и преузму нову апликацију због измјене у раду апликације, а у вези Правилника о начину пријема, обради, споровођењу формалноправне, рачунске и логичке контроле финансијских извјештаја предатих у Јединствени регистар финансијских извјештаја (Службени гласник Републике Српске 4/24).
 
За кориснике који нису имали до сада инсталирану апликацију за унос и обраду извјештаја исту могу да преузму на следећем линку (ФИА).
 
Субјекти који своје извјештаје попуњавају корз софтверски пакет ФИА потребно је да прате упуте и навођење апликације у погледу попуњавања података кроз Прилог бр. 1 те није потребно да додатно преузимају образац Прилога бр.1 са интернет странице Агенције, јер је он већ садржан кроз аплиакцију.
 
Док за  субјекте који своје извјештаје не раде кроз софтверски пакет ФИА обавезно је да имају нови образац Прилога бр.1 (линк образца) који се налази у рубрици Актуелано на страници Агенције (www.apif.net).
 
Попуњеност података из Прилога бр.1 је обавезна како кроз софтверски пакет ФИА тако и на верзији која  се не односи на ФИА програм. А све из разглога јер се оба начина обраде извјештаја контролишу кроз систем Агенције приликом уноса података у Регистар.
 
Такође обавјештавамо све кориснике услуга Агенције као и обвезнике израде и предаје финансијских извјештаја да је Влада Републике Српске одлуком број 04/И-012-2-5070/22 од 15.12.2022. године усвојила нову Одлуку о висини накнада из дјелокруга рада Агенције која ће се примјењивати за све услуге као и код предаје финансијских извјештаја за 2023.годину.
 
Цјеновник услуга из Регистра финансијских извјештаја (преузми)
 
Накнаду за предају финансијских извјештаја можете уплатити на један од следећих жиро рачуна:
 
Addiko Bank a.d. Banja Luka    552-002-00028080-18
NOVA BANKA A.D. BANjA LUKA    555-007-00015785-44
NLB RAZVOJNA BANKA A.D. BANjA LUKA    562-099-00011503-32
Sberbank a.d. Banja Luka    567-162-19002080-29
Unicredit Bank a.d. Banja Luka    551-001-00014010-97
UniCredit Bank d.d. Mostar    338-350-22003588-58 
MF banka 572-106-00019148-78
 

Актуелно

ОнлинеПодршка