Registar stare devizne štednje poceo je funkcionisati dana 10.08.2005. godine. Vlada RS je 09.07.2005. godine donijela Uredbu o uslovima, postupku i rokovima verifikacije stare devizne štednje , na osnovu cega je APIF dana 12.07.2005. godine objavio javni Poziv za verifikaciju stare devizne štednje. Predvideno je bilo da se verifikacija vrši od 10.08.do 10.11.2005. godine.

Dana 11.11.2005. Vlada RS je donijela Uredbu o izmjeni uredbe o uslovima, postupku i rokovima verifikacije stare devizne štednje, kojom je rok za verifikaciju produžen za 120 dana, tj. do 11.02.2006. godine.

Dana 02.12.2005. godine, Ustavni sud BiH je Odlukom o meritumu stavio van snage sve odredbe Zakona o utvrdivanju i i nacinu izmirenja unutrašnjeg duga BiH. Utvrden je rok od 3 mjeseca, u kome se mora donijeti Okvrini zakon na nivou BiH.

Dana 13.04.2006. godine, Parlamentarna skupština BiH je usvojila Zakon o izmirenju obaveza po osnovu racuna stare devizne štednje.

Na osnovu ovog Zakona, Vlada RS je dana 12.10.2006. godine donijela Uredbu o postupku verifikovanja potraživanja i gotovinskih isplata po osnovu racuna stare devizne štednje u Republici Srpskoj. Tom Uredbom su precizno definisani opšti principi, postupak podnošenja zahtjeva i verifikacije potraživanja itd. Verifikovani iznosi do 2,000.00 KM se isplacuju gotovinski, na tekuce racune imaoca stare devizne štednje, a iznosi preko toga se pretvaraju u obveznice koje dospjevaju u 10 jednakih polugodišnjih anuiteta, u narednih 5 godina od objavljenog datuma emisije.

Do sada je obavljeno ukupno 10 ciklusa verifikacije stare devizne štednje, zadnji ciklus je trajao od 15.03.2022. do 15.05.2022. godine. Vlada RS je objavila deset odluka za emisiju obveznica,  zadnja je bila 14.07.2022. godine kojom se obveznice emituju 29.07.2022. godine.

Objavljen je novi poziv za verifikaciju stare devizne štednje sa rokom za podnošenje zahtjeva od 01.02.2023. do 29.02.2024. godine.

 

U slijedećoj tabeli su podaci o broju verifikovanih štediša i verifikovanim iznosima u KM, po ciklusima.

 

Ciklus/Godina

Broj štediša

Verifikovani iznos

I / 2005-2007

32,049

253,925,668.13

II / 2008

494

7,339,567.46

III / 2009

6,644

91,739,058.28

IV / 2010

4,470

83,942,839.79

V / 2011

3,464

71,759,388.57

VI / 2012 - 2013

3,066

57.189.802,95

VII / 2014 - 2015

2,198

37.075.646,46

VIII / 2016– 2018

2,223

48.722.891,95

IX / 2020– 2021

564

11.147.146,09

X / 2022

316

6.160.081,85

Pregled registra stare devizne štednje.


Cjenovnik usluga iz Registra stare devizne štednje (SDŠ)


 

Aktuelno

OnlinePodrška