Agencija obavlja sljedeće poslove:

- uspostavlja i vodi Registar finansijskih izvještaja, kao centralni izvor informacija o imovinskom, prinosnom i finansijskom položaju pravnih lica i preduzetnika, obveznika predaje finansijskih izvještaja;
- uspostavlja i vodi registar obveznika podnosioca finansijskih izvještaja;
- vrši prijem, kontrolu i obradu finansijskih izvještaja obveznika, arhivira i upravlja bazom podataka i izrađuje analize i informacije;
- uspostavlja i vodi registar bankarskih računa poslovnih subjekata i fizičkih lica;
- vodi registar obaveza Republike Srpske po osnovu stare devizne štednje, te korišćenja stare devizne štednje u svrhu otkupa državnog kapitala, državnih stanova, poslovnih prostora i garaža;
- vrši upis u registar i vodi registar poljoprivrednih gazdinstava u Republici Srpskoj;
- izdaje izvode iz registara i prepise drugih javnih podataka;
- čuva, raspolaže i upravlja arhivom Službe za platni promet Republike Srpske;
- obavlja poslove za Akcijski fond Republike Srpske a. d. Banja Luka koji zahtijevaju organizaciono-tehničke kapacitete kojima raspolaže Agencija;
- u vlastitim trezorima čuva i skladišti mjenice i druge vrijednosne papire, vrši njihovu distribuciju i o istom vodi evidenciju;
- pruža softverske usluge i izrađuje softver;
- daje savjete o tipu i konfiguraciji računarske opreme i primjeni pripadajućeg softvera;
- učestvuje u pripremi, izradi i vodi ostale javne registre Republike Srpske, u skladu sa Zakonom;
- obavlja i ostale poslove za potrebe republičkih organa uprave i institucija Bosne i Hercegovine i obavlja i poslove za potrebe ostalih korisnika usluga, u skladu sa Zakonom.

Aktuelno

OnlinePodrška