Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske podsjeća poljoprivrednike na obavezu ažuriranja podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava i Registru korisnika podsticajnih sredstava za razvoj poljoprivrede i sela u Republici Srpskoj kao preduslova za ostvarivanje prava na korištenje novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela.
Takođe, nosioci porodičnih poljoprivrednih gazdinstava obavezni su Poreskoj upravi Republike Srpske prijaviti obavezu doprinosa za 2022. godinu u skladu sa propisima o doprinosima, te izmiriti obaveze po osnovu naknade za protivgradnu zaštitu za 2022. godinu u skladu sa propisima o protivgradnoj zaštiti.

S obzirom na to da će pravilnik Pravilnik o uslovima i ostvarivanju novčanih podsticaja za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji  za 2023. godinu uskoro biti objavljen važno je napomenuti da poljoprivredna gazdinstva koja do isteka javnog poziva za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji za 2023. godinu ne izvrše godišnje ažuriranje podataka u APIF-u, ne izvrše prijavu doprinosa za 2022. godinu i ne izmire obaveze po osnovu naknade za protivgradnu zaštitu za 2022. neće moći ostvariti pravo na kapitalne investicije.

Aktuelno

OnlinePodrška