Регистрација

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске подсјећа пољопривреднике на обавезу ажурирања података у Регистру пољопривредних газдинстава и Регистру корисника подстицајних средстава за развој пољопривреде и села у Републици Српској као предуслова за остваривање права на кориштење новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села.
Такође, носиоци породичних пољопривредних газдинстава обавезни су Пореској управи Републике Српске пријавити обавезу доприноса за 2022. годину у складу са прописима о доприносима, те измирити обавезе по основу накнаде за противградну заштиту за 2022. годину у складу са прописима о противградној заштити.
С обзиром на то да ће правилник Правилник о условима и остваривању новчаних подстицаја за капиталне инвестиције у пољопривредној производњи  за 2023. годину ускоро бити објављен важно је напоменути да пољопривредна газдинства која до истека јавног позива за капиталне инвестиције у пољопривредној производњи за 2023. годину не изврше годишње ажурирање података у АПИФ-у, не изврше пријаву доприноса за 2022. годину и не измире обавезе по основу накнаде за противградну заштиту за 2022. неће моћи остварити право на капиталне инвестиције.

Актуелно

ОнлинеПодршка