Регистрација

В.Д. директор Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге Републике Српске (АПИФ), Горан Бобар и директор Централног регистра Републике Сјеверне Македоније, Марија Бошковска Јанковски потписали су данас у Бањој Луци Меморандум о сарадњи.

Меморандум између ових институција, које су једине надлежне за вођење привредних регистара и других јавноправних евиденција на својим територијама, потписан је са намјером да олакша прекограничну привредну активност, повећањем транспарентности и унапређењем приступа ажурним и поузданим подацима о привредним субјектима, као и даљњим унапређењем сарадње.

Циљ овог документа је да се успостави оквир сарадње за реализацију заједничких активности у прекограничној сарадњи кроз размјену најбољих пракси, увођење нових програма и унапређење развоја пословне климе, проширење размјене знања и јачање односа како би се осигурао конзистентан, координисан, ефикасан и усаглашен надзор над функционисањем регистара, као и размјену регистрованих података и информација у циљу стварања бољих услуга за пословне заједнице обје земље.

Потписнице Меморандума сагласне су да ће ближа сарадња двију институција повећати могућност за развој регистара и успостављање оперативног механизма за реализацију појединачних иницијатива.

Сарадња АПИФ-а и Централног регистра Сјеверне Македоније подразумијева и размјену расположивих података и информација, искустава у области регистрације и институционалног управљања, унапређење технолошких платформи, размјену информација о питањима међусобног приступа корисницима и тржишту, техничке састанке, заједничке семинари и радионице, образовање, обуку и учешће у текућим програмима, унапређење безбједности, обраде података и законодавства, као и покретање и учешће у регионалним и ЕУ пројектима.

АПИФ овакав меморандум о сарадњи има потписан са званичним регистрима Србије, Словеније и Федерације БиХ.

Актуелно

ОнлинеПодршка