Višegodišnja uspješna saradnja između Republičkog Zavoda za statistiku i Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF), po različitim osnovama, karatkerisala je poslovne odnose ove dvije institucije, a tako će biti i ubuduće.
 
Ovo je poručeno na jučerašnjem sastanku V.D. direktora APIF-a Gorana Bobara sa direktorom Republičkog zavoda za statistiku, Darko Milunovićem, koji je održan u prostorijama Zavoda u Banjoj Luci.
 
Zavod od APIF-a na godišnjem nivou, između ostalog, preuzima baze sa finansijskim izvještajima za preduzeća i zadruge, baze za druga pravna lica, za finansijske institucije (banke, osiguravajuća društva), za samostalne preduzetnike koji knjigovodstvo vode po kontnom okviru za preduzeća i zadruge.
 
S druge strane, APIF je od Zavoda 2013. godine, u okviru projekta reforme javne uprave, preuzeo registraciju poslovnih subjekata.
 

Aktuelno

OnlinePodrška