Obavještavamo sve obveznike izrade i predaje finansijskih izvještaja za 2022. godinu,  da  se pridržavaju odredaba iz Zakona o računovodstu i reviziji (Službeni glasnik Republike Srpske broj 94/15) i izmjena i dopuna o Zakonu o računovodstvu i reviziji (Službeni glasnik Republike Srpske broj 78/20).

Svi korisnici koji su obrazce do sada popunjavali  kroz  softverski paket Agencije potrebno je da staru aplikaciju deinstaliraju i preuzmu novu aplikaciju  zbog izmjene obrazca. (Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvještaja (SL.GL.RS. broj 059/22) možete preuzeti ovdje).
 
Za korisnike koji nisu imali do sada instaliranu aplikaciju za unos i obradu izvještaja istu mogu da preuzmu na sledećem linku (FIA).
 
Takođe obavještavamo sve korisnike usluga Agencije kao i  obveznike izrade i predaje finansijskih izvještaja da je Vlada Republike Srpske odlukom broj 04/I-012-2-5070/22 od 15.12.2022. godine usvojila novu Odluku o visini naknada iz djelokruga rada Agencije koja će se primjenjivati za sve usluge kao i kod predaje finansisjkih izvještaja za 2022.godinu.
 
Cjenovnik usluga iz Registra finansijskih izvještaja (preuzmi
 
Накнаду за предају финансијских извјештаја можете уплатити на један од следећих жиро рачуна:
 
Addiko Bank a.d. Banja Luka 552-002-00028080-18
NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA 555-007-00015785-44
NLB RAZVOJNA BANKA A.D. BANJA LUKA 562-099-00011503-32
Sberbank a.d. Banja Luka 567-162-19002080-29
Unicredit Bank a.d. Banja Luka 551-001-00014010-97
UniCredit Bank d.d. Mostar 338-350-22003588-58
 

Aktuelno

OnlinePodrška