Регистрација

Обавјештавамо све обвезнике израде и предаје финансијских извјештаја за 2022. годину,  да  се придржавају одредаба из Закона о рачуноводсту и ревизији (Службени гласник Републике Српске број 94/15) и измјена и допуна о Закону о рачуноводству и ревизији (Службени гласник Републике Српске број 78/20).
 
Сви корисници који су образце до сада попуњавали  кроз  софтверски пакет Агенције потребно је да стару апликацију деинсталирају и преузму нову апликацију  због измјене образца. (Правилник о садржини и форми образаца финансијских извјештаја (СЛ.ГЛ.РС. број 059/22) можете преузети овдје).
 
За кориснике који нису имали до сада инсталирану апликацију за унос и обраду извјештаја исту могу да преузму на следећем линку (FIA).
 
Такође обавјештавамо све кориснике услуга Агенције као и  обвезнике израде и предаје финансијских извјештаја да је Влада Републике Српске одлуком број 04/И-012-2-5070/22 од 15.12.2022. године усвојила нову Одлуку о висини накнада из дјелокруга рада Агенције која ће се примјењивати за све услуге као и код предаје финансијских извјештаја за 2022.годину.
 
Цјеновник услуга из Регистра финансијских извјештаја (преузми
 
Накнаду за предају финансијских извјештаја можете уплатити на један од следећих жиро рачуна:
 
Addiko Bank a.d. Banja Luka 552-002-00028080-18
 NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA 555-007-00015785-44
 NLB RAZVOJNA BANKA A.D. BANJA LUKA 562-099-00011503-32
 Sberbank a.d. Banja Luka 567-162-19002080-29
 Unicredit Bank a.d. Banja Luka 551-001-00014010-97
 UniCredit Bank d.d. Mostar 338-350-22003588-58
 

Актуелно

ОнлинеПодршка