Регистрација

Министарство финансија Републике Српске обавјештава лица која до сада нису извршила верификацију старе девизне штедње, а чија средства су била депонована у банкама са сједиштем на територији БиХ и за које је обавеза враћања пренесена на Републику Српску, да то могу да ураде од 1. фебруара 2023. године до краја фебруара 2024. године у Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ).
Законом дефинисани износ старе девизне штедње који треба исплатити Република Српска је 774,9 милиона КМ, од чега је верификовано 673,7 милиона КМ (што представља 87%) и преостаје за верификацију 101,2 милиона КМ (што представља 13%).
Имајући у виду чињеницу да сви власници старе девизне штедње још нису верификовали своје потраживање, на основу Уредбе о поступку верификовања потраживања и готовинских исплата по основу рачуна старе девизне штедње у Републици Српској отворен је нови рок за верификацију од 01. фебруара ове године до 29. фебруара 2024. године.
За захтјеве који буду поднесени у предвиђеном року, верификација ће бити извршена под идентичним условима који су до сада имали власници старе девизне штедње, а у складу са законима и подзаконским прописима.
До сада је у Републици Српској верификовано 673,7 милиона КМ старе девизне штедње која се односи на 55.510 лица. Од тога је у готовини исплаћено 84,8 милиона КМ, чиме је у цјелости исплаћена штедња за 23.212 лица. За преостали износ верификоване штедње су емитоване обвезнице у износу 588,9 милиона КМ.
Све доспјеле обавезе по основу емитованих обвезница Република Српска уредно извршава.
Од укупне обавезе по емитованим обвезницама, заједно са каматама, преостаје за измирење још 22,2 милиона КМ.
 

Актуелно

ОнлинеПодршка