Agencija i Savez opština i gradova potpisali memorandum o saradnji V.D. direktora Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge, Goran Bobar i sekretar Saveza opština i gradova Republike Srpske, Aco Pantić, potpisali su danas, u prostorijama Apifa u Banjoj Luci, memorandum o saradnji.

Potpisnice Memoranduma obavezale su se da će konstantno razmjenjivati podatke i informacije neophodne za unapređenje rada i jedne i druge strane.
 
 
Agencija će pravovremeno obezbijediti podatke za izradu različitih dokumenata, strategija, programa i planova SOGRS, u skladu sa važećim cjenovnikom.
S druge strane, od SOGRS se očekuje konstantno informisanje i ukazivanje na potrebe jedinica lokalne samouprave za postojećim podacima kojima raspolaže Agencija, kao i kreiranje novih baza podataka za potrebe JLS.
SOGRS se obavezuje i da će za izradu ovih dokumenata koristiti isključivo podatke Agencije, institucije osnovane Odlukom Vlade Republike Srpske, kao jedinog zvaničnog registra koji posjeduje tačne, sveobuhvatne i ažurne podatke.
 
Jedan od osnovnih ciljeva Memoranduma je i sklapanje ugovora između Agencije i jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj o korištenju podataka.
Istovremeno, na ovaj način biće obezbijeđeni svi preduslovi za izradu kvalitetnih analiza posojećeg stanja u JLS, kao osnove za izradu planskih dokumenata, poput startegija lokalnog ekonomskog razvoja i drugih dokumenata od suštinskog značaja za razvoj lokalnih zajednica.

Aktuelno

OnlinePodrška