Регистрација

Агенција и Савез општина и градова потписали меморандум о сарадњи В.Д. директора Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге, Горан Бобар и секретар Савеза општина и градова Републике Српске, Ацо Пантић, потписали су данас, у просторијама Апифа у Бањој Луци, меморандум о сарадњи.
 
Потписнице Меморандума обавезале су се да ће константно размјењивати податке и информације неопходне за унапређење рада и једне и друге стране.
 
 
Агенција ће правовремено обезбиједити податке за израду различитих докумената, стратегија, програма и планова СОГРС, у складу са важећим цјеновником.
С друге стране, од СОГРС се очекује константно информисање и указивање на потребе јединица локалне самоуправе за постојећим подацима којима располаже Агенција, као и креирање нових база података за потребе ЈЛС.
СОГРС се обавезује и да ће за израду ових докумената користити искључиво податке Агенције, институције основане Одлуком Владе Републике Српске, као јединог званичног регистра који посједује тачне, свеобухватне и ажурне податке.
 
Један од основних циљева Меморандума је и склапање уговора између Агенције и јединица локалне самоуправе у Републици Српској о кориштењу података.
Истовремено, на овај начин биће обезбијеђени сви предуслови за израду квалитетних анализа посојећег стања у ЈЛС, као основе за израду планских докумената, попут стартегија локалног економског развоја и других докумената од суштинског значаја за развој локалних заједница.

Актуелно

ОнлинеПодршка