Регистрација

У Републици Српској, према подацима АПИФ-а, у 2022. години, новоосновано је 1046 пословних субјеката, што је за 190 пословних субјеката више у односу на исти период прошле године.

У истом периоду ове године, угашено је 246 пословних субјеката, што је за 55 мање у односу на 2021. годину.

Истовремено, прошле године покренуто је 75 стечајних поступака, док је у 2021. години покренуто 124 стечајева. Пад је забиљежен и у броју покренутих ликвидација, с обзиром да је ликвидациони поступак прошле године покренут у 23 пословна субјекта, што је за 15 поступака мање у односу на 2021. годину.

 Ако посматрамо податке за децембар 2022. године, у Републици Српској је новоосновано 86 пословних субјеката, што је за 19 више него у децембру 2021. године. Истовремено, у децембру ове године угашено је 17 пословних субјеката, покренут је  један стечајни поступка и једна ликвидација, док је у децембру 2021. године угашено 22 пословних субјеката, покренута су била 17 стечајна поступка и четири ликвидације.

Анализирајући укупан број новооснованих пословних субјеката по локалним заједницама, највише пословних субјеката у 2022. години отворено је у Бањој Луци и то 476, затим у Бијељини 103, у Приједору 39, у Требињу 35, док је Добоју било 32 новооснована пословна субјекта. У истом периоду прошле године, највише новооснованих пословних субјеката било је, такође, у Бањој Луци и то 359,у Бијељини 90, у Приједору 41, у Источном Новом Сарајеву 32 и у Требињу 31.

Посматрано по дјелатностима, у периоду у 2022. години, највише новооснованих пословних субјеката је у производњи електричне енергије и то 85, 76 новооснованих пословних субјеката је у дјелатности савјетовања које се односи на пословање и остало управљање, 53 пословна субјекта отворено је у области рачунарског програмирања, 49 у области изградње стамбених и нестамбених зграда, док се 35 новооснованих пословних субјеката односило на дјелатност неспецијализоване трговинeна велико.

У истом периоду прошле године највише новооснованих пословних субјеката било је у дјелатности савјетовања која се односи на пословање и остало управљање, њих 45, 38 на рачунарско програмирање, 37 новооснованих субјеката отворено је у области изградње стамбених и нестамбених зграда, 31 у боласти инжењерске дјелатности и с њима повезаног техничког савјетовања, док је 27 пословних субјеката отворено за неспецијализовану трговину на велико.

Од укупног броја новооснованих пословних субјеката у 2022. години, највећи број страних оснивача било је из Србије и то 113, из Словеније 82, Аустрије и Хрватске по 25, Русије 17. Поређења ради, у 2021. години, из Србије је било 105 оснивача, из Словеније 49, из Аустрије 17, Хрватске 15, док је из Велике Британије било седам оснивача.

 

Актуелно

ОнлинеПодршка