Štampa

U prostorijama dekanata Ekononomskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu potpisan je 28.12.2021. memorandum o saradnji  Ekonomskog fakulteta i Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge.  U ime Fakulteta memorandum je potpisao dekan prof. dr Radomir Božić, a u ime Agencije v.d. direktora Goran Bobar.

Memorandum o saradnji  predstavlja odličnu polaznu osnovu za razvoj zajedničkih strategija za sveobuhvatno unaprijeđenje poslovanja i načina rada, podizanja nivoa i kvaliteta usluga, te postizanje većeg nivoa transparentnosti. Ovaj dokument će, prije svega, pomoći potpisnicima da zajedničkim snagama razvijaju nove načine da uspostave korelaciju pri stvaranju novih ekonomskih strategija i modela.
Agencija će u tom smislu težiti da obezbijedi ažurnost i tačnost podataka unutar registara koje posjeduje.
Sa druge strane, ovakav memorandum otvara Agenciji mogućnost da direktno učestvuje u naučno-istraživačkom radu i projektima ovog tipa, čime se pozicionira kao nezaobilazan ekonomski faktor našeg društva.   
Poseban aspekt ovakvog memoranduma predstavlja mogućnost uspostavljanja zajedničkog okvira za stvaranje obučenih kadrova, prije svega, na polju finansija, čime ovakav memorandum dobija na delekosežnom značaju. Ovime pokazujemo da je Agencija otvorena za sve saradnje ovoga tipa, te da će i u budućnosti težiti da se ovakvi sporazumi ostvaruju s ciljem postizanja što boljih ekonomskih, ali i opštedruštvenih odnosa.