Регистрација

У просторијама деканата Еконономског факултета Универзитета у Источном Сарајеву потписан је 28.12.2021. меморандум о сарадњи  Економског факултета и Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге.  У име Факултета меморандум је потписао декан проф. др Радомир Божић, а у име Агенције в.д. директора Горан Бобар.

Меморандум о сарадњи  представља одличну полазну основу за развој заједничких стратегија за свеобухватно унапријеђење пословања и начина рада, подизања нивоа и квалитета услуга, те постизање већег нивоа транспарентности. Овај документ ће, прије свега, помоћи потписницима да заједничким снагама развијају нове начине да успоставе корелацију при стварању нових економских стратегија и модела.
Агенција ће у том смислу тежити да обезбиједи ажурност и тачност података унутар регистара које посједује.
Са друге стране, овакав меморандум отвара Агенцији могућност да директно учествује у научно-истраживачком раду и пројектима овог типа, чиме се позиционира као незаобилазан економски фактор нашег друштва.   
Посебан аспект оваквог меморандума представља могућност успостављања заједничког оквира за стварање обучених кадрова, прије свега, на пољу финансија, чиме овакав меморандум добија на делекосежном значају. Овиме показујемо да је Агенција отворена за све сарадње овога типа, те да ће и у будућности тежити да се овакви споразуми остварују с циљем постизања што бољих економских, али и општедруштвених односа.
 

Актуелно

ОнлинеПодршка