Štampa

Portal regionalnih poslovnih registara BIFIDEX (Business and Financial Data Exchange) počinje sa komercijalnim uslugama, maja 2021.

 

Upravni odbor portala Regionalnih poslovnih registara BIFIDEX, koji predstavlja poslovne registre iz Srbije, Albanije, Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine (Republika Srpska), pokreće prvi set komercijalnih usluga u maju 2021. godine.

Kao prva višejezična i interaktivna regionalna platforma, BIFIDEX sadrži podatke i usluge za pretraživanje u realnom vremenu oko 1,5 miliona kompanija i pravnih lica i preko 2 miliona vlasnika i menadžera.

Prateći interese eksternih korisnika, zajednički informativni sistem automatski stvara usluge sa dodatom vrednošću.

Početna paleta besplatnih i komercijalnih usluga dolazi iz Srbije, Albanije i Republike Srpske (Bosna i Hercegovina). Ovaj skup podataka obuhvata 1.250.000 kompanija i 1.700.000 pretraga osoba i imenovanja, lične i kompanijske usluge „watchdog“ i usluge „pronađi partnera“, a proširiće se na osnovno i potpuno profilisanje kompanija i indeksiranje ključnih performansi, povezanih entiteta, lica i poređenja odgovarajućih kompanija.

BIFIDEX, takođe, omogućava besplatno pretraživanje podataka o 265.000 kompanija i 296.000 lica iz poslovnog registra Sjeverne Makedonije i najavljuje besplatnu pretragu podataka kompanija i lica iz crnogorskog poslovnog registra od juna 2021. godine.

Početne usluge su besplatne u skladu sa javnom politikom uključenih zvaničnih institucija registara iz regiona zapadnog Balkana.

Inicijalna paleta usluga obuhvata pretragu kompanija i osoba, ličnog i kompanijskog „watchdog“ usluge i pronalaženje partnerske usluge, a proširiće se na osnovno i potpuno profilisanje i indeksiranje performansi kompanije, povezane entitete, osobe i odgovarajuće kompanije.

Ovaj informacioni sistem će nastaviti da raste i širi se kao „javno dobro“ svih jurisdikcija registara zapadnog Balkana u narednim mjesecima.

Predsjednica upravnog odbora i direktorka albanskog Nacionalnog poslovnog centra (NBC), gospođa Pranvera Fagu, izrazila je danas veliku zahvalnost EBRD-u koji je od samog početka podržao ovaj projekat u koordinaciji sa Fondom za dobro upravljanje Ujedinjenog Kraljevstva (UK GGF).