Obzirom da ove godine poslednji dan za predaju konsolidovanih izvještaja ističe u petak, 30. aprila, (neradni dan) Agencija obavještava obveznike predaje da će se prijem izvještaja omogućiti zaključno sa 4. majem 2021. godine bez naknade za kašnjenje.

Aktuelno

OnlinePodrška