Штампа

Обзиром да ове године последњи дан за предају консолидованих извјештаја истиче у петак, 30. априла, (нерадни дан) Агенција обавјештава обвезнике предаје да ће се пријем извјештаја омогућити закључно са 4. мајем 2021. године без накнаде за кашњење.