Štampa

Obavještavamo sve obveznike predaje završnih računa za 2020.godinu da će poslovne jedinice i poslovnice APIF-a vršiti prijem obračuna i 27.02.2021.godine (subota). S poštovanjem, Uprava APIF-a