Štampa

Obzirom da ove godine poslednji dan za predaju finansijskih izvještaja ističe u nedјelju, 28. februara, Agencija obavještava obveznike predaje da će se prijem izvještaja omogućiti zaključno sa 2. martom 2021. godine bez naknade za kašnjenje. Takođe vas još jednom podsjećamo na mogućnost preuzimanja aplikacije FIA za unos i obradu finasijskih izvještaja kao i U p u s t v a za njeno korišćenje. S poštovanjem. Uprava APIF-a