Štampa
U skladu sa Uredbom o nosiocu poslova elektronske certifikacije u organima uprave i za organe uprave ("Sl.glasnik RS", broj 107/20) i Odluke o davanju saglasnosti na cjenovnik o visini naknada za usluge elektronske certifikacije certifikacionog tijela Ministarstva za naučnotehnološki  razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvao ("Sl.glasnik RS", broj 115/20), objavljujemo Cjenovnik kojim se propisuje visina naknada za usluge elektronske certifikacije.