Vlada RS je dana 29.10.2020. donijela najnoviju Uredbu o postupku verifikovanja potraživanja i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Republici Srpskoj. Na osnovu nje ministar fimamsija RS je donio Rješenje o produžetku roka za verifikaciju i ona traje od 03.11.2020.g. do 05.03.2021. godine. U skladu sa navedenim objavljen je Poziv za  podnošenje zahtjeva za verifikaciju.

Aktuelno

OnlinePodrška