Регистрација

Влада РС је дана 29.10.2020. донијела најновију Уредбу о поступку верификовања потраживања и готовинских исплата по основу рачуна старе девизне штедње у Републици Српској. На основу ње министар фимамсија РС је донио Рјешење о продужетку рока за верификацију и она траје од 03.11.2020.г. до 05.03.2021. године. У складу са наведеним објављен је Позив за  подношење захтјева за верификацију.

Актуелно

ОнлинеПодршка