Štampa

U skladu sa novim važećim zakonskim propisima vezanim za izmjene i dopune Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske br. 78/20), obavještavamo poslovne subjekte koji sastavljaju i predaju svoje finansijske izvještaje u skladu sa gore navednim Zakonom da je istovremeno  došlo i  do izmjena  kod  Zakona o jedinstvenom registru finansijskih izvještaja Repbulike Srpske ( Sl. Gl br. 74/10) u kojem se član 12. Zakona  B R I Š E, a koji  je glasio: „ da obveznici čiji su finansijski izvještaji korigovani u skladu sa računvodstvenim propisima koji se primjenjuju u Republici u registar predaju i tako korigovane izvješaje i to u roku od deset dana od dana kada ih je usvojio nadležni organ obveznika“.