Štampa

Obavještavamo sva pravna lica da na osnovu Zakona o računovodstvu i reviziji (SL. Glasnik RS br. 94/15 član 25. stav 5. te član 24. stav 6.) a koji podliježu obaveznoj reviziji te sva pravna lica koja su dužna da pripremaju godišnje izvještaje o poslovanju ispune svoju zakonsku obavezu.