Štampa

Vlade u Bosni i Hercegovini na putu digitalne transformacije 

 
Oranizacijom Britanske ambasade u Sarajevu i UNDP-a 10. i 11. Juna 2020 godine održana je virtuelna konferencija na kojoj je APIF  prepoznat kao institucija koja stalnim napredovanjem prati dostignuća koja su vezana za E-upravu. 
Prezentujući dostignuća u areni E –uprave direktor  Jelena Ćetković osvrnula se na usluge koje APIF svakodnevno pruža privredi i državnim institucijama, te je poseban aspekt svog izlaganja stavila na dešavanja za vrijeme pandemije korana virusa koji je za APIF bila i prilika da se pokaže snažan institucionalni kapacitet i razvoj online usluga prema korisnicima, gdje se posebno izdvaja  uspostavljanje Centralnog registra  žiro - računa fizičkih lica sa preko 1,5 miliona korisnika. 
Posebnu zahvalnost  gđa. Jelena Ćetković još jednom je izrazila prema Vladi Ujedinjenog kraljevstva jer je za vrijeme najveće krize pandemije korna virusa u  Republici Srpskoj uspostavljen  Regionalni portal  zvaničnih privrednih registara  Zapadnog Balkana – BIFIDEX  povezujući privredne  registre  Srbije, Severne Makedonije, Crne Gore, Albanije i Republike Srpske. 
Direktor APIF-a posebno ističe planove kojima će se posvetiti u predstojećem periodu a vezuju se za snažnu regionalnu elektronsku  interakciju  registarskih institucija i razvoj zajedničkih inter-registarskih servisa.