Штампа
Обавјештавамо све пословне субјекте, који послују на територији Републике Српске, да Апиф закључно са 19.05.2020.године никоме није уступао податке из њихових финансијских извјештаја за 2019.годину, те због учесталих позива од стране пословних субјеката по питању коришћења њихових финансијских података се ограђујемо.
 
Управа Апиф-а